De mest populära medievalen under Q1 till Q3 2016

Denna gång studerar vi medieval för vinannonsörerna och deras varumärken. Källan till informationen som ligger till grund för vår analys är liksom tidigare TNS Sifos statistik över medieinvesteringar i traditionella medier. Vi har i föregående artiklar kommenterat vad denna information innehåller, hur den sammanställs, definitionen av bruttoinvesteringar baserat på mediernas prislistor, samt svagheterna som kommer av att information om digitala medieval saknas. Tidsperioden för denna studie är årets tre första kvartal – januari till och med september 2016.

tabell1

 

Den första tabellen visar fördelningen av bruttoinvesteringar mellan de olika huvudmedieslagen för samtliga vinvarumärken. Totalt har nära 666 mkr brutto investerats i vinreklam under de tre första kvartalen, och kvällspressen har den högsta andelen av de traditionella medierna med knappt en tredjedel, eller 206 mkr. Räknar man samman morgonpressen i storstad (159 mkr, 24%) och i landsortspress (93 mkr, 14%) så är dock ”dagspress” störst med 252 mkr och 38% av totalen. TV (inklusive lokal-TV) svarar för 140 mkr brutto och 21%, därefter kommer populärpress med 66 mkr och 10%. Fackpress och adresserad direktreklam svarar för en mindre del av de traditionella mediernas bruttoinvesteringar, endast lite drygt 2 mkr.

Räknat i antal varumärken/produkter som exponerats så har populärpress högst andel, med totalt 258 st enligt TNS Sifo, eller knappt hälften av de 528 marknadsförda varumärkena under perioden. TV ligger här lägst, med 30 olika varumärken (avsändare) för reklamen där. Kolumnen för genomsnittlig investering innehåller just det, en grov uppskattning av vad ett varumärke/produkt i snitt investerat i huvudmediet när de totala investeringarna divideras med antalet exponerade varumärken i kanalen.

Noteras bör att ett enskilt varumärke/produkt naturligtvis kan ha investerat i flera medieslag under perioden, och därigenom räknas ”dubbelt” i tabellen.

tabell2

 

Tabell nummer 2 visar de 20 största enskilda medierna vad gäller vinannonsering under perioden, så som de klassificerats av TNS Sifo. Denna Topp 20-lista motsvarar drygt 600 mkr brutto, eller 90 procent av branschens totala investeringar under perioden.

I tabellen har vi summerat Expressen, GT och Kvällsposten till en post, och likaledes lagt samman riks-TV och lokal-TV för Kanal5 och TV3. Mediekompaniet är som bekant ett annonspaket för c:a 120 st morgontidningar (betalda och gratistidningar), där finns ingen nedbrytning per enskild titel utan en helhet redovisas. Detta gör att detta dagspresspaket blir största enskilda medie efter kvällstidningarna, med Svenska Dagbladet större än Dagens Nyheter bland övriga morgontidningar (kom ihåg att de digitala annonserna inte ingår i statistiken), och GöteborgsPosten och Sydsvenskan en bit bakom (men med väl så många varumärken aktiva i titlarna).

För TV-kanalerna, där investeringströskeln för en meningsfull kampanj är högre än andra medier och därför antalet varumärken/kampanjer lägre, är Kanal5 större än TV3. Största tidskriften i populärpress-kategorin är Allt om Mat (med klart flest aktiva varumärken), följt av Ica-Kuriren och Land. Hemmets Journal, Amelia och Scandinavian Traveler (SAS inflight-tidning).

 

Har du frågor om dataunderlaget eller feedback på analysen är du välkommen att höra av dig. Tack på förhand, och tack för att du tagit dig tid att läsa!