Högt reklamtryck under utvärderingsperiod nr 2

TNS Sifos reklamstatistik för sommarperioden som just släppts visar många intressanta saker. Under tremånaders-perioden juni till augusti 2016 investerade annonsörer i vinkategorin knappt 250 mkr i reklam, en ökning med 37 procent jämfört med samma tidsperiod föregående år.

Även om investeringarna var 11 procent lägre än under den första utvärderingsperioden för året, januari till mars, så är totalsumman för innevarande år nu upp 5 procent jämfört med 2015. De totala reklaminvesteringarna för vin är nu c:a 970 mkr räknat på rullande 12 månader.

Vad som främst sticker ut under den andra utvärderingsperioden är de klart högre investeringarna i kvällspress, nästan dubbelt så höga som under det första kvartalet. Samtidigt halveras investeringarna i TV och investeringarna i dagspress minskar med en tredjedel. Populärpress ökar klart till en 10-procentig andel av totalen.

pastedgraphic-1

Topp-listan över de största annonsörerna under utvärderingsperioden visar att fyra annonsörer är nya på Topp 10 som en följd av ökade medieinvesteringar, medan sex st av de största från föregående period är kvar även denna period. Giertz Vinimport är som ofta tidigare störst annonsör och totalt svarar de 10 största annonsörerna för 55 procent av hela vinkategorins medieinvesteringar (Topp20 svarar för 78 procent).

pastedgraphic-2

Nästa vecka kikar vi lite närmare på de varumärken som haft högst reklamtryck under utvärderingsperioden. Är du nyfiken på att veta mer om statistiken eller vår analys av den så är du varmt välkommen att höra av dig!

Om TNS Sifos reklamstatistik

TNS Sifo följer löpande den svenska märkesannonseringen i 300 medier och statistiken omfattar annonsutvecklingen för varumärken och annonsörer i ett stort antal produktkategorier. Sifo anger i statistiken kostnaden för varje medieköp utifrån mediernas bruttoprislistor.

Även om Sifo inte tar någon hänsyn till rabatter och därmed överskattar de faktiska nettopriserna så är statistiken mycket relevant, eftersom den speglar förhållandet annonsörer och varumärken emellan – den så kallade ”share of voice:n”.

Vad gäller de medier som följs så uppskattar Sifo att de storstadstidningar och landsortstidningar som man följer (med en upplaga större än 20 000 exemplar) står för c:a 95 procent av dagspressens annonsomsättning. De 100 populärpresstidningar och 100 fackpresstidningar som följs representerar minst 90 procent av annonsomsättningen. För TV så bevakas alla kommersiella TV-kanaler hela dygnet. Övriga medier (främst utomhus-, bio-, radio- och kundvagnsreklam) täcks genom ett samarbete med medieföretagen som löpande rapporterar sin försäljning.

Statistikens främsta svaghet är att den saknar reklam i digitala medier – t ex displayannonsering på sajter och mobilannonsering, webb-TV, samt investeringar i sökordsmarknadsföring, sociala medier och för mejlutskick. Enligt IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik, så är Internet-andelen av den totala mediekakan c:a 40 procent och nyhetsmediernas digitala annonsintäkter c:a 22 procent av pr-intintäkterna. Detta gör att de totalt investeringarna i en produktkategori bör räknas upp ytterligare beroende på hur ”digital” branschen är i sin marknadsföring.