Sommarens mest aktiva varumärken i traditionella medier

I den här artikeln ligger huvudfokus på de varumärken/produkter som investerat mest i media under sommarens utvärderingsperiod, juni till augusti 2016.

 

Basen för statistiken är de traditionella medier som TNS Sifo täcker i sin reklamstatistik, det vill säga TV, kvällspress, dagspress, populärpress och fackpress som relevanta medier för alkoholmarknadsföring. Även utomhus, bio och radio ingår i TNS Sifos statistik, men den här analysen omfattar inte de eventuella reklaminvesteringar som görs för alkoholfria viner – det får bli ämnet för en senare artikel.

Annonsering på sajter, i mobila och sociala kanaler ingår inte i TNS Sifos statistik, främst av administrativa skäl (det är svårt att beräkna/uppskatta hur många gånger en banner eller en webb-tv-reklamfilm visats) samt eftersom prissättningen skiljer sig åt och det därigenom är svårt att definiera ett bruttopris för en enhet (det finns som bekant många olika sätt att prissätta och köpa en banner).

Summorna som nämns i analysen är bruttoinvesteringar, det vill säga vad utrymmet är värderat till enligt respektive medias prislista. Även om de flesta köp görs till rabatterade priser så är bruttopriserna ett bra mått på förhållandet varumärken och annonsörer emellan – den så kallade ”terrorbalansen” i medieutrymme.

 

Totalt var närmare 300 varumärken/produkter/varianter aktiva i media under sommarperioden, och TNS Sifo klassificerar dem ibland grupperat (t ex för Enjoys TV-kampanj) och ibland särredovisat. Vi har i analysen följt TNS Sifos rubricering, men summerat några produkter/kampanjer till en helhet för huvudvarumärken (t ex för Masi och för Lindemans). Det går dock att hålla isär reklaminvesteringar som gjorts för olika varianter, t ex för att jämföra rosévinerna för sig, i den mån som TNS Sifo specificerat produkt/variant.

De 20 varumärken/produkter som investerade mest i traditionella medier under sommarens utvärderingsperiod svarade tillsammans för knappt 90 mkr brutto, eller lite drygt 35 procent av de totala investeringarna i vinreklam under perioden (250 mkr brutto).

 

Topp20vm

 

Det kanske mest intressanta med sommarperioden är att det största varumärket är det nya Grande Nuit, med nära 10 mkr brutto investerat i media (mestadels i dagspress och kvällspress). Näst störst är Masi (mestadels print – dagspress, kvällspress och populärpress), om man räknar samman parallella kampanjer för flertalet olika produkter och undervarumärken). Även Lindeman på plats 5 är en sammanvägd investering, i det här fallet för olika TV-kampanjer.

Nr 3 på listan är Drostdy-Hof, tillbaka i TV efter en längre period med enbart dags- och kvällspressinvesteringar.

Nr 4 JP Chenet (kvällspress) och nr 6 Casillero del Diablo (TV och kvällspress) är aktiva i media under utvärderingsperioden efter att i princip varit helt ”tysta” under april och maj månad. Nr 7 Cantina Zaccagnini har till skillnad från de nyss nämnda ett jämnt investeringsmönster under innevarande år, med störst investeringar i TV under perioden.

Just mönstret att medieinvesteringarna ökar under juni till augusti efter att ha varit låga eller obefintliga under april och maj är en strategi som går igen för ett flertal varumärken och annonsörer – även detta är något som vi kommer att återkomma till i en kommande artikel.

Anmärkningsvärt med nr 8 Gato Negro är att hela investeringen under perioden är en TV-kampanj som börjar i augusti månad – varumärkets första på mycket länge. Nr 10 på listan, Mulderbosch, hade egentligen sin mest aktiva period under april till juni, men investeringarna under sommarperioden räcker för att varumärket skall hamna topp 10. Räknat på hela innevarande år är dock Mulderbosch faktiskt större i media än Grande Nuit.

 

Men hur såg det ut under utvärderingsperioden i andra kanaler än de traditionella medierna, till exempel i olika mejlutskick med vinreklam? Det får bli ämnet för nästa artikel.

 

Har du några frågor om statistiken eller vår analys av den så är du varmt välkommen att höra av dig!