Standard eller Premium – vilken butik är vad?

En av de frågor vi ofta får i möten med olika branschaktörer är hur man vet vilka av Systembolagets butiker som är standardbutiker och vilka som är premiumbutiker? Eftersom Systembolagets utvärdering av försäljningen, den så kallade rankingen, delas upp på standard- och premiumbutiker är det många som är intresserade av att säkert veta vilka butiker som ingår i respektive grupp.

Systembolagets försäljningsnät omfattar drygt 430 butiker (437 st i skrivande stund – 338 standard och 99 premium). Butikerna grupperas i sex olika butiksgrupper där sortimentsmixen anpassas efter en liknande kundefterfrågan. Även om det inte är uttalat i Systembolagets lanseringsplan (där nämns inte standard- eller premiumbutiker över huvud taget) så går det i t ex Opis att se att sortimentsmix 1-3 är standardbutiker medan sortimentsmix 4-6 är premiumbutiker.

Försäljningen under en tremånadersperiod avgör det framtida fasta sortimentet, och som en konsekvens av den hårda konkurrensen i marknadsföringen är det allt fler importörer och varumärkesägare som vill kunna agera mer riktat och precist i sin lokala bearbetning. Dagens digitala annonsmöjligheter är betydligt mer sofistikerade än de tidigare lokala alternativen, men för att veta till vilka A-regioner, kommuner och postnummerområden man skall styra sina insatser så behöver man ju först veta vilken typ av butik som finns i respektive område. Hur tar man då reda på detta? Som vi ser det finns det tre möjliga vägar:

 

  1. Man ställer frågan till Systembolaget. Detta vet vi har förekommit, både i enskilda möten och i leverantörsträffar, men vi känner inte till att frågan någon gång besvarats.

Uppdatering 1/6: På Systembolagets leverantörsportal skall det finnas en lista över butiksindelningen (eftersom vi inte är leverantörer har vi inte sett den själva), om man söker på detta begrepp. Förvisso en pdf med butiksstatus från i höstas, men ändå mer än vad åtminstone vi känt till sedan tidigare.

 

  1. Man väljer ut en produkt i sitt eget sortiment, av typen hyllvärmare, och köper den i den butik som man är nyfiken på att ”klassificera”. När rankingen veckan därpå offentliggörs kan man konstatera var försäljningen av produkten räknats in och på så sätt se om butiken är en standard- eller en premiumbutik. Problemet med den här metoden (utöver det rent praktiska att genomföra så många köp som krävs för att kartlägga samtliga butiker) är att den strider mot underrättelseskyldigheten i Systembolagets inköpsvillkor för leverantörerna, eftersom alla köp som sker av leverantör ska räknas bort från den faktiska kundefterfrågan. Dessutom skulle ju hyllvärmaren kunna ha köpts någon annanstans i Sverige just denna vecka, så helt säker skulle man ändå aldrig kunna vara.

 

  1. Man gör en analys av hela Systembolagets sortiment och jämför alla produkter som enbart har listning i standardbutiker med de produkter som enbart har listning i premiumbutiker. Därefter går man igenom butik för butik och räknar bort de produkter som antingen finns i butiken som en följd av LES (lokalt efterfrågat sortiment) eller som icke-uthämtade kundbeställningar. På så vis kan man till slut få en lista över alla butiker och en tämligen säker uppfattning om vilken butik som är vad. (Är man riktigt nyfiken så kan man dessutom klura ut de olika sortimentsmixarna för respektive butik, men det får betraktas som överkurs). Problemet med den här metoden är egentligen inget annat än att den är ganska tidskrävande. Informationen finns tillgänglig för den som orkar bry sig och som kan sina Excel-formler.

 

Men om jag nu inte vill eller kan använda mig av någon av de tre angreppssätten ovan, hur ska jag då kunna ta reda på till exempel vilka av butikerna i Uppsala som kategoriseras som premium? Ja, har du läst så här långt så har du nog listat ut att det finns en oberoende firma som lagt ned tiden och gjort analysen i alternativ 3 ovan och som mer än gärna bistår med tips och råd om hur du kan bli smartare i din marknadsföring. Välkommen att kontakta oss för ett möte om detta och kanske annat.

Tack för att du läst så här långt, och lycka till med din framtida standard- och premiumranking!

 

 

PS: Premiumbutiker i Uppsala är Gottsunda, Gränby, Boländerna och Dragarbrunnsgatan, men inte Stenhagen eller Vaksalagatan. Så mycket kan vi i alla fall bjuda på här…